نگاه نگاه
پژوهش

کلوخ‌های کمک‌درسی و ذهن دانش‌آموز

حیدر تورانی(استاددانشگاه)

دکتر حیدر تورانی، می‌گوید در آموزش کودکان و نوجوانان، باید ...

كوله‌پشتي‌هاي پر از هیچ

سعيد بديعي(معاون دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی)

سعید بدیعی، معاون دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، به عنوان ...

كتاب‌هاي كمك‌درسي و ايزوله كردن دانش‌آموزان

عظيم محبي(پژوهشگر و كارشناس تعليم‌وتربيت)

دکتر عظيم محبي، دبیر شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنام...

كتاب كمك‌درسي، رحمت يا عذاب

سيدكمال شهابلو(معاون دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی)

سید کمال شهابلو، معاون مجلات دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی...

سلطنت تست و کتاب کمک‌درسی بر كلاس

افسانه گرمارودي((شاعر و نويسنده ادبيات كودكان و نوجوانان))

افسانه موسوی گرمارودی، نویسنده و سردبیر مجله رشد نوآموز، که ...

خوش‌بختی نسل ما و بدبختی نسل امروز

مهري ماهوتي(شاعر و نويسنده ادبيات كودكان و نوجوانان)

مهری ماهوتی، شاعر و نویسنده سرشناس کودکان و نوجوانان، در این...

نيروي انساني توانمند و اماكن مناسب؛ راه‌حل‌های آموزش‌وپرورش ...

معصومه بيات(معاون برنامه‌ريزي و مخاطب پژوهي مركز اطلاع رساني و روابط عمومي)

مدرسه محوري يا هژموني كاركرد مدارس

عباس شكوري شالدهي(پژوهشگر تعليم و تربيت)

منابع انساني ركن مهم تحول و حوزه پرورشي پيشرو و متفاوت نسبت...

عليرضا كاظمي(معاون پرورشي و فرهنگي وزارت‌ آموزش و پرورش)
چند رسانه ای

کلوخ‌های کمک‌درسی و ذهن دانش‌آموز

حیدر تورانی(استاددانشگاه)

كوله‌پشتي‌هاي پر از هیچ

سعيد بديعي(معاون دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی)

كتاب‌هاي كمك‌درسي و ايزوله كردن دانش‌آموزان

عظيم محبي(پژوهشگر و كارشناس تعليم‌وتربيت)

كتاب كمك‌درسي، رحمت يا عذاب

سيدكمال شهابلو(معاون دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی)

مدرسه محوري يا هژموني كاركرد مدارس

عباس شكوري شالدهي(پژوهشگر تعليم و تربيت)

منابع انساني ركن مهم تحول و حوزه پرورشي پيشرو و متفاوت نسبت...

عليرضا كاظمي(معاون پرورشي و فرهنگي وزارت‌ آموزش و پرورش)

کلینیک رایانه

مسلم ملکی( دبير هنرستان کاردانش عشایری و شبانه روزی شهدای شاه صاحب )