نگاه نگاه

خانه / ترجمه

6 مزیت یادگیری مبتنی برهمکاری(یادگیری مشارکتی) نویسنده: Echo Brown

زهرا علي اكبري(گروه نگاه)
۱۳۹۷/۰۳/۲۸
در یادگیری مشارکتی ، دانش آموزان باید با یکدیگر در گروه های کار کنند. وقتی دانش آموزان وقت خود را با هم می گذرانند و کار می کنند، یاد می گیرند چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. آنها همچنین می توانند دوستی را با یکدیگر بدست آورند و به این ترتیب روحیه و عملکرد گروه را افزایش دهند.

یادگیری مشاركتي یکی از روش های تدریس است که در آن دانش آموزان در گروه ها با يكديگر فعالیت می کنند تا بتوانند یک مفهوم را درک کنند، یک محصول ایجاد کرده و یا یک مشکل را حل کنند.در اين يادگيري برخلاف یادگیری فردی، دانش آموزان با یکدیگر درخصوص اطلاعات و دانش شان  بحث و بررسي می كنند ، ایده های خود را ارزیابی كرده و نتايج و کار خود را با هم هماهنگ مي کنند.

بدین ترتیب، یادگیری مشاركتي یک اصطلاح دقیق در تدریس فعال است که رویکردهای آموزشی که شامل تلاش مشترک بین دانش آموزان بایکدیگر و یا دانش آموزان با معلمان است را در بر می گیرد. دانش آموزان در یادگیری مشارکتی با وجود همکاری ومشاركت با یکدیگر، مسئولیت و پاسخگویی را برعهده مي گيرند و برای هم افزایی دانش دیگری تلاش می کنند. یادگیری مشاركتي می تواند به صورت ارتباطات چهره به چهره یا استفاده از سیستم عامل های کامپیوتری (اتاق گفتگو یا انجمن های آنلاین) باشد.

تدریس با یادگیری مشارکتی محیطی را ایجاد می کند که اعضا در آن با تجارب و نقش های متفاوت باهم همکاری می کنند. وظایف اصلی که دانش آموزان در یادگیری مشارکتی دارند شامل نوشتن مشارکتی، پروژه های گروهی، حل مسئله، بحث و بررسی، تشکیل گروه های مطالعه ، بهره گيري از ايده هاي يكديگر و فعالیت های دیگر خواهد بود.

شما ممکن است از خودتان بپرسید، مزاياي یادگیری مشاركتي و همکاری در حين يادگيري چیست؟ چندین مزیت براي یادگیری مشارکتی وجود دارد. ما می توانیم آنها را به عنوان مزیت هاي اجتماعی، علمی یا روانشناسی طبقه بندی کنیم.

مزایای آموزش و یادگیری مشارکتی برای دانش آموزان عبارتند از:

1-افزايش مهارت های حل مسئله

یادگیری مشاركتي شامل تعریف روشني از یک کار آموزشی با دستورالعمل هایی است که دانش آموزان برای بحث در مورد فعالیت شان به آنها نیاز دارند تا راه حلی برای مشکل پیدا کنند. در طول بحث، آنها تشویق به گوش دادن به نظرات اعضای گروه می شوند. آنها همچنین در اشتراک گذاری اطلاعات شان به يكديگر کمک می کنند و می توانند نظراتشان را مجددا ارزیابی کنند و نتیجه بگیرند.

اگرچه بارها بحث گروهی ممکن است تحت کنترل موثرترین فرد قراربگيرد، اما دانش آموزان باید با دادن فرصت برای صحبت کردن به يكديگر به طور سیستماتیک عمل نمايند و همچنین محدودیت زمانی را برای به حداقل رساندن سلطه در بحث هاي گروهي تعیین  کنند. واقعیت این است که دراین یادگیری دانش آموزان باید برای مشارکت فعال در تحقیق و پروژه پاسخ به درخواست ها را در نظر بگيرند  و هر پاسخ احتمالی را بررسی کنند تا بتوانند راه حل درستی را برای نتیجه گیری دلخواه بدست آورند، بنابراین يادگيري مشاركتي ، مهارت های حل مسئله فرد را بهبود می بخشد

تدریس با یادگیری مشارکتی محیطی را ایجاد می کند که اعضا در آن با تجارب و نقش های متفاوت باهم همکاری می کنند. وظایف اصلی که دانش آموزان در یادگیری مشارکتی دارند شامل نوشتن مشارکتی، پروژه های گروهی، حل مسئله، بحث و بررسی، تشکیل گروه های مطالعه ، بهره گيري از ايده هاي يكديگر و فعالیت های دیگر خواهد بود. .

2- الهام بخشیدن به تفکر انتقادی

یادگیری مشاركتي نیاز به معلم به عنوان تسهیل گر در روند یادگیری دارد که در این نوع تدریس که یک روش توسعه و افزایش ظرفیت دانش آموزان برای یادگیری  و انتقال اطلاعات است ، نقش فعالی داشته باشد. این نقش می تواند شامل ایجاد و مدیریت تجربیات معنی دار در یادگیری باشد که باعث می شود دانش آموزان از طریق همکاری باهم به مشکلات واقعی و موجود در بحث موردنظرفکر کنند و بحث و بررسي نمايند. در یادگیری مشارکتی، ما انتظار داریم دانش آموزان قبل از نتیجه گیری، با ایده ها، دیدگاه ها و نظراتشان از طریق گفتگو و کارعملی آشنا شوند. بنابراین دراین یادگیری، دانش آموزان از  طریق تفسیر ایده ها و ارزیابی افکار و دیدگاه های دیگری ، مهارت های تفکر انتقادی  را در خود  بهبود می بخشند.

3-بهبود تعاملات اجتماعی و حمایت از تنوع

یکی ديگر از مزایای یادگیری مشارکتي ، استفاده از استراتژی های مختلف مانند تکنیک( اره برقی) Jigsaw است که شامل جدا کردن یک کار(قطعه) به کارهای(قطعات) كوچك تر است. تکنیک Jigsaw یک سیستم طراحی فعالیت های کلاس درس است تا دانش آموزان برای تکمیل وظایف به یکدیگر متکی باشند. در اين تكنيك گروه ها تشکیل می شود و هر گروه بخشی از کار را مدیریت می کند تا در نهایت همه آنها یک فعالیت کامل را درست مانند یک پازل انجام دهند.

 استراتژی Jigsaw دانش آموزان را قادر می سازد تا مشتاقانه به درک يكديگر کمک کنند، زیرا مربی آنها را  در گروه هایی متفاوت قرار مي دهد  که نیاز به مهارت متفاوت دارند.براي مديريت موثر وظايف در گروه ها، دانش آموزان از گروه های مختلف بايد ایده ها و نظرات را در میان خود، مشاهده کنند. این نوع کار گروهی دانش آموزان را قادر می سازد تا در حوزه های اختصاص داده شده خود کارشناس باشند. در پایان هم بتوانند پس از اتمام كار گروه، دانسته ها را  به دیگران آموزش دهند.

4-کمک به توسعه مهارت های خود مديريتي

یادگیری مشارکتی مستلزم این است که دانش آموز تصمیم گیری خوبی داشته باشید. این در کار گروهی مشهود است که در آن دانش آموزان باید قادر به انجام وظیفه (آسان يا دشوار) باشند و  مشكلات را شکست دهند تا بتوانند راه حل را پیدا کنند. برای یک مدیر خوب بودن ، شما باید یک حل کننده مشکل بزرگ باشید، قادر به فکر کردن از طریق وظایف چالش برانگیز، مطالعه مشکلات و بررسی راه حل ها باشید. مهارت های خودمديريتي جز ویژگی های فردی هستند که به شما کمک می کنند احساس راحتی و کارایی بیشتری در گروه داشته باشید. با داشتن صلاحیت های خود مديريتي، دانش آموزان  مي توانند با يكديگر به صورت حرفه ای ارتباط برقرار کنند. یادگیری مشارکتی همچنین به شما در تصمیم گیری های خوب و مدیریت زمان کمک می کند.

5- توسعه مهارت های ارتباطی (شفاهي)

یادگیری  مشاركتي وابسته به اثربخشی گروه با حضور فعال دانش آموزان  و انجام تکالیف آنها است. بحث کل گروه به مهارت های ارتباطی قوی (ارسال اطلاعات، دریافت،  بازخورد و به اشتراک گذاری آن با کل کلاس) متکی است.

دانش آموز همچنین باید در هنگام جستجوی ایده ها و حل مسايل ، نظراتي (به صورت درسی و نوشتاری) داشته باشد.  زماني یک گروه موفق خواهد شد؛ كه دانش آموزان با رعایت حقوق همديگر بتوانند براي تفسیر افکار خود، بیان احساسات بطور آشکار و مثبت و پرسش ها و توضیحات با يكديگر در سطح فکری و عاطفی ارتباط برقرار کنند. با یادگیری مشارکتی، می توانید بر اقدامات و مبادلات گروه متمرکز شوید و دیگران را تشویق کنید تا افکار، ایده ها و احساسات خود را به اشتراک بگذارند.

6-ترویج روابط بین فردی

در یادگیری مشارکتی ، دانش آموزان باید با یکدیگر در گروه های کار کنند. وقتی دانش آموزان وقت خود را با هم می گذرانند و کار می کنند، یاد می گیرند چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. آنها همچنین می توانند دوستی را با یکدیگر بدست آورند و به این ترتیب روحیه و عملکرد گروه را افزایش دهند. این بدان معنی است که آنها می توانند با هم بخندند یا گریه کنند(شکست و موفقیت). هنگامی که افراد دوست هستند، روابط همزیستی و اعتماد ایجاد می کنند و اعضای تیم احساس تعلق می کنند. معمولا قبل یا بعد از یک بحث گروهی، اعضای گروه در گفتگوهای گاه به گاه که باعث توسعه روابط بین فردی می شود، مشارکت می کنند.

نتیجه گیری

در طول یک جلسه آموزش مشترک، دانش آموزان نه تنها در تکالیف تحصیلی  تیمی کار می کنند، بلکه مهارت های اجتماعی خود را نیز توسعه می دهند و با هم یاد می گیرند که روابط خود را با دیگران در کلاس بهبود بخشند. در برنامه آموزشی موفق ، توانایی و ظرفیت تبدیل شدن به یادگیری مشارکتی  وجود دارد. این یادگیری به دانش آموزان منفعل اجازه خواهد داد که حضور خود را درفرآیند یادگیری بیشتر و فعال تر کنند. به آنها فرصت می دهد تا نقاط قوت و ضعف خود را در گروه ها کار کنند. همانطور که آنها با همسالان خود بیشتر ارتباط برقرار می کنند، روش های جدیدی برای حل و رسیدگی  به مشکلات به دست می آورند. یادگیری مشارکتی نه تنها فرایند یادگیری را افزایش می دهد، بلکه باعث می شود دانش آموزان از یادگیری نیز خوشحال باشند.

 

 این یادگیری به دانش آموزان منفعل اجازه خواهد داد که حضور خود را درفرآیند یادگیری بیشتر و فعال تر کنند. به آنها فرصت می دهد تا نقاط قوت و ضعف خود را در گروه ها کار کنند. همانطور که آنها با همسالان خود بیشتر ارتباط برقرار می کنند، روش های جدیدی برای حل و رسیدگی  به مشکلات به دست می آورند. یادگیری مشارکتی نه تنها فرایند یادگیری را افزایش می دهد، بلکه باعث می شود دانش آموزان از یادگیری نیز خوشحال باشند.

کلید واژه ها : يادگيري مشاركتي, تعاملات اجتماعی , تسهیل گر

نيروي انساني توانمند و اماكن مناسب؛ راه‌حل‌های آموزش‌وپرورش ...

معصومه بيات(معاون برنامه‌ريزي و مخاطب پژوهي مركز اطلاع رساني و روابط عمومي)

مدرسه محوري يا هژموني كاركرد مدارس

عباس شكوري شالدهي(پژوهشگر تعليم و تربيت)

منابع انساني ركن مهم تحول و حوزه پرورشي پيشرو و متفاوت نسبت...

عليرضا كاظمي(معاون پرورشي و فرهنگي وزارت‌ آموزش و پرورش)

ما هم ضرب المثل می‌شویم؟

احمد عربلو(نویسنده کتاب‌های کودک و نوجوان)

در سودای، شکستن دست سوداگران کتاب‌های کمک‌درسی

بابک نیک‌طلب(شاعر و کارشناس ادبیات کودک ونوجوان)

کتابهایی چون روغن، شامپو و برنج ...

سپیده چمن‌آرا (نویسنده کتاب‌های کودک و نوجوان)

آفات فست‌فودهای آموزشی یا بازار یوسف‌های ارزان

حبیب یوسف‌زاده (نویسنده و مترجم کتاب‌های کودک و نوجوان)

مدرسه محوري يا هژموني كاركرد مدارس

عباس شكوري شالدهي(پژوهشگر تعليم و تربيت)

منابع انساني ركن مهم تحول و حوزه پرورشي پيشرو و متفاوت نسبت...

عليرضا كاظمي(معاون پرورشي و فرهنگي وزارت‌ آموزش و پرورش)

کلینیک رایانه

مسلم ملکی( دبير هنرستان کاردانش عشایری و شبانه روزی شهدای شاه صاحب )

ارسال نظرات