نگاه نگاه

مدرسه محوري يا هژموني كاركرد مدارس

21284484

استقلال مدارس ،پرهيز ازمديريت متمركز در تعليم و تربيت ،محوريت نظام پاسخگويي در درون مدارس از جمله مقوله هايي است كه تثبيت مدرسه محوري را الزام آور مي كند ، گزاره اي كه اعضاي كنسرسيوم آموزش ديل وير از آن به عنوان تصميم گيري تسهيم شده يا مشاركتي ياد مي كنند ؛ نوعي تصميم گيري كه معلمان ،كاركنان مدرسه ، اولياء دانش آموزان و محله در آن نقش داشته و درواقع نوعي دمكراسي با محوريت مدرسه تحقق مي يابد.

منابع انساني ركن مهم تحول و حوزه پرورشي پيشرو و متفاوت نسبت به گذشته

21284484

در مديريت منابع انساني نوين، به پرسنل سازماني، به چشم سرمایه‌های اصلی نگاه می‌شود و هزینه کردن برای ارتقاي شیوه‌های جذب، تربيت و نگهداشت آنان هم نوعي اقدام در جهت توسعه سرمایه‌های اصلي سازماني محسوب می‌شود.

کلینیک رایانه

21284484

با توجه به نیاز منطقه جهت سرویس سایت های مدارس ، تیم کلینیک رایانه هنرستان کاردانش عشایری و شبانه روزی شهدای شاه صاحب جوادآباد با اعتقاد به شعار ما می توانیم در سال 97 پا را فراتر گذاشته و اقدام به روز رسانی سایت سایر مدارس ( سایت هنرستان دخترانه طریقت ) نموده است.

قطع شش هزار هکتار درخت برای چاپ کتاب‌های درسی، مبنای علمی ندارد

21284484

هرچند بریدن یک درخت هم به محیط‌زیست آسیب‌ مي رساند اما برای تغییر هر فرهنگی ابتدا نیاز است تا علمی حرف بزنیم و اطلاعات دقیق و درست به مردم بدهیم و بعد به دنبال روش‌هایی برای کم کردن همین تعداد درخت باشیم.

نيروي انساني توانمند و اماكن مناسب؛ راه‌حل‌های آموزش‌وپرورش ...

معصومه بيات(معاون برنامه‌ريزي و مخاطب پژوهي مركز اطلاع رساني و روابط عمومي)

مدرسه محوري يا هژموني كاركرد مدارس

عباس شكوري شالدهي(پژوهشگر تعليم و تربيت)

منابع انساني ركن مهم تحول و حوزه پرورشي پيشرو و متفاوت نسبت...

عليرضا كاظمي(معاون پرورشي و فرهنگي وزارت‌ آموزش و پرورش)

ما هم ضرب المثل می‌شویم؟

احمد عربلو(نویسنده کتاب‌های کودک و نوجوان)

در سودای، شکستن دست سوداگران کتاب‌های کمک‌درسی

بابک نیک‌طلب(شاعر و کارشناس ادبیات کودک ونوجوان)

کتابهایی چون روغن، شامپو و برنج ...

سپیده چمن‌آرا (نویسنده کتاب‌های کودک و نوجوان)

آفات فست‌فودهای آموزشی یا بازار یوسف‌های ارزان

حبیب یوسف‌زاده (نویسنده و مترجم کتاب‌های کودک و نوجوان)

مدرسه محوري يا هژموني كاركرد مدارس

عباس شكوري شالدهي(پژوهشگر تعليم و تربيت)

منابع انساني ركن مهم تحول و حوزه پرورشي پيشرو و متفاوت نسبت...

عليرضا كاظمي(معاون پرورشي و فرهنگي وزارت‌ آموزش و پرورش)

کلینیک رایانه

مسلم ملکی( دبير هنرستان کاردانش عشایری و شبانه روزی شهدای شاه صاحب )